NU OP DE RADIO : JAN DE VRIES - DE MANNEN IN 'T KEFEE

ZONET:

TOWER

SEE YOU TONIGHT

NU:

JAN DE VRIES

DE MANNEN IN 'T KEFEE

STRAKS:

BEATLES YN IT FRYSK

IK WOL SA GRAACH DYN HAN

FM Frequenties