NU OP DE RADIO : FRERIK DE SWETSER - IEDERIEN WURDT BEKEND

ZONET:

SPANDAU BALLET

TRUE

NU:

FRERIK DE SWETSER

IEDERIEN WURDT BEKEND

STRAKS:

JIM GILSTRAP

SWING YOUR DADDY

de Groot in’t Frysk

Afronding opnames CD de Groot in’t Frysk

Cees de Wolff komt my it leste numer foar de CD de Groot in’t Frysk. ”Moarntiid”. It is de oersetting fan “Avond” fan Boudewijn de Groot en wurdt útfierd troch Grytz, Grytsje Melchers. It is it lêste nûmer (de tsiende) fan ús Boudewijn de Groot projekt, wêrfan wierskynlik noch in Cd ferskine sil.
 
Boudewijn syn frou Anja (se is ek syn manager) stjoert ús altyd de reaksje fan Boudewijn troch op elk nij nûmer fan ús projekt. Yn dit gefal hawwe wy Anja sels ek om in reaksje frege, om’t it liet doedestiids foar Anja skreaun is troch de tekskriuwer fan Avond, Lennaert Nijgh, doe’t hja in stel wienen. Underwilens is Anja – gâns jierren letter – mei Boudewijn troud en by har houlik wie Lennaert Nijgh ien fan de tsjûgen.
 
De reaksje fan Anja op de Fryske útfiering fan Avond (“Moarntiid”):
Grytzz is een supergoeie zangeres! Ik ben daarom ook heel blij dat zij Moarntiid heeft gezongen. Een heel mooie uitvoering en geloof me: ik heb er heel, héél veel voorbij horen komen!!!!
Kortom……tekst en uitvoering: prachtig!!!!
 

En de reactie van Boudewijn……. Komt niet vaak voor dat hij zo enthousiast is…:
Wauw! Mooi hoor. Goed gezongen inderdaad en een verrassende bewerking van de tekst. Verplaatst naar het Friese land met al zijn ruigheid en natuur, waar zij en haar liefde standhouden. Mooi beeld. Mooi ook dat ze er in dit verband ‘ik beloof’ van hebben gemaakt. De beste bewerking van AVOND die ik ken. Wij zijn fan van Grytzz!!!!!!!
 
Ek op de homepage fan syn webside jout Boudewijn blyk fan soad wurdearring foar (de kwaliteit fan) ús Fryske earbetoan, mei tsien Fryske nûmers. Wy hoopje dat jimme “Moarntiid” ek moai fine. Fansels op Frysk FM.
 
de Groot in’t Frysk